Poniżej znajdziecie Państwo wykaz współczesnych polskich kolekcjonerów ekslibrisu.

Tam, gdzie było to możliwe nazwisko stanowi link do strony informującej o osobie.

 

Jacek Antoniak

 

Ryszard Bandosz

 

Zygmunt Gontarz

 

Barbara Klein- Szymańska

 

Gustaw Lis

 

Władysław Owczarzy

 

Ryszard Wagner

 

Mirosław Zbigniew Wojalski

 

Krzysztof Wróblewski

 

Andrzej Znamirowski